INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Poskytujeme právnu pomoc flexibilným a osobným prístupom v závislosti od potrieb klienta.

DOSTUPNÉ PRE KAŽDÉHO

Našimi klientmi sú právnické i fyzické osoby, slovenské i zahraničné.

FLEXIBILNÁ PRACOVNÁ DOBA

Samozrejmosťou je dostupnosť aj mimo pracovných dní, osobne, emailom i telefonicky.

Profil kancelárie

Naša advokátska kancelária Vám poskytne komplexné právne poradenstvo a právne zastupovanie vo všetkých hlavných právnych odvetviach. Našimi klientmi sú právnické i fyzické osoby, slovenské i zahraničné. Pri svojej činnosti úzko spolupracujeme s viacerými advokátskymi kanceláriami, exekútormi, notármi, konkurzným správcom, účtovníkmi, daňovými poradcami, čo prispieva ku komplexnému riešeniu požiadaviek klienta. Poskytujeme právnu pomoc flexibilným a osobným prístupom v závislosti od potrieb klienta. Samozrejmosťou je dostupnosť aj mimo pracovných dní, osobne, emailom i telefonicky.
viac

Advokátka
Eva Matisková

Zakladateľka spoločnosti Advokátska kancelária EMADVOKAT, s.r.o. je advokátka JUDr. Eva Matisková. Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2008. Počas štúdia pracovala pre renomovanú advokátsku kanceláriu DEDÁK & Partners ako právny asistent JUDr. Štefana Dedáka. Prax advokátskeho koncipienta získala v advokátskej kancelárií Borec & Bohunský ako koncipientka JUDr. Tomáša Boreca a neskôr ako koncipientka advokáta JUDr. Viktora Mišíka. V priebehu jej praxe jej bol v roku 2010 po obhajobe rigoróznej práce na tému Súdne rozhodnutia udelený akademický titul JUDr. V roku 2013 absolvovala advokátske skúšky a bola zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory.