Odmena advokáta


Advokátska kancelária poskytuje právne služby za odmenu stanovenú aktuálnou vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Výška odmeny, jej splatnosť a forma úhrady však závisí od dohody medzi klientom a advokátom, najmä v závislosti od náročnosti prípadu.