ŠPECIÁLNE SLUŽBY

1. Poskytovanie právnych služieb v oblasti nehnuteľností

Špeciálne poskytovanie právnych služieb v oblasti nehnuteľností a hypotekárnych úverov v úzkej spolupráci s môjporadca.sk

2. Poskytovanie špeciálneho právneho poradenstva pre začínajúcich podnikateľov

3. Právne konzultácie poskytujeme v odôvodnených prípadoch zdarma